Referees : 2016 - 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Dámaso Arcediano Monescillo1707.0 (7.0 / 0.0)
Victor Areces Franco1707.0 (7.0 / 0.0)
Francisco Arias López1505.0 (5.0 / 0.0)
Aitor Gorostegui1909.0 (9.0 / 0.0)
Pedro Pérez Montero110111.0 (10.0 / 1.0)
Eduardo Prieto Iglesias1707.0 (7.0 / 0.0)