Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki205112.6 (2.5 / 0.1)
Koichiro Fukushima111311.3 (1.2 / 0.1)
Itaru Hirose111401.3 (1.3 / 0.0)
Masaki Iemoto172311.5 (1.4 / 0.1)
Jumpei Iida175023.0 (2.9 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi82713.5 (3.4 / 0.1)
Yoshiro Imamura124413.8 (3.7 / 0.1)
Tomohiro Inoue61903.2 (3.2 / 0.0)
Toru Kakinuma81512.0 (1.9 / 0.1)
Atsushi Kamimura61702.8 (2.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura164012.6 (2.5 / 0.1)
Koei Koya102102.1 (2.1 / 0.0)
Yosuke Kubota61913.4 (3.2 / 0.2)
Hajime Matsuo234221.9 (1.8 / 0.1)
Nobutsugu Murakami113423.3 (3.1 / 0.2)
Koji Murakami1202.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 72223.4 (3.1 / 0.3)
Yuichi Nishimura222701.2 (1.2 / 0.0)
Takuto Okabe103013.1 (3.0 / 0.1)
Ryuji Sato194512.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Minoru Tojo112902.6 (2.6 / 0.0)
Masuya Ueda92302.6 (2.6 / 0.0)
Yudai Yamamoto174913.0 (2.9 / 0.1)
Ryosuke Yamaoka92512.9 (2.8 / 0.1)