Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki143412.5 (2.4 / 0.1)
Koichiro Fukushima7911.4 (1.3 / 0.1)
Itaru Hirose91101.2 (1.2 / 0.0)
Masaki Iemoto121501.3 (1.3 / 0.0)
Jumpei Iida102612.7 (2.6 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi62003.3 (3.3 / 0.0)
Yoshiro Imamura72503.6 (3.6 / 0.0)
Tomohiro Inoue41102.8 (2.8 / 0.0)
Toru Kakinuma61011.9 (1.7 / 0.2)
Atsushi Kamimura41102.8 (2.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura112612.5 (2.4 / 0.1)
Koei Koya81602.0 (2.0 / 0.0)
Yosuke Kubota41002.5 (2.5 / 0.0)
Hajime Matsuo163622.4 (2.3 / 0.1)
Nobutsugu Murakami4802.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 62023.6 (3.3 / 0.3)
Yuichi Nishimura151701.1 (1.1 / 0.0)
Takuto Okabe72113.1 (3.0 / 0.1)
Ryuji Sato133412.7 (2.6 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Minoru Tojo51202.4 (2.4 / 0.0)
Masuya Ueda72103.0 (3.0 / 0.0)
Yudai Yamamoto134013.2 (3.1 / 0.1)
Ryosuke Yamaoka61512.7 (2.5 / 0.2)