Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki2502.5 (2.5 / 0.0)
Koichiro Fukushima1101.0 (1.0 / 0.0)
Itaru Hirose2502.5 (2.5 / 0.0)
Masaki Iemoto2402.0 (2.0 / 0.0)
Jumpei Iida2502.5 (2.5 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi1606.0 (6.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura1606.0 (6.0 / 0.0)
Tomohiro Inoue1202.0 (2.0 / 0.0)
Hiroyuki Kimura1404.0 (4.0 / 0.0)
Hajime Matsuo3903.0 (3.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 1404.0 (4.0 / 0.0)
Yuichi Nishimura3702.3 (2.3 / 0.0)
Takuto Okabe1101.0 (1.0 / 0.0)
Ryuji Sato2814.5 (4.0 / 0.5)
Minoru Tojo2703.5 (3.5 / 0.0)
Yudai Yamamoto2603.0 (3.0 / 0.0)