Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki103013.1 (3.0 / 0.1)
Kazuyoshi Enomoto41614.3 (4.0 / 0.3)
Koichiro Fukushima132411.9 (1.8 / 0.1)
Itaru Hirose121411.3 (1.2 / 0.1)
Masaki Iemoto181410.9 (0.8 / 0.1)
Jumpei Iida174012.5 (2.4 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi123913.4 (3.3 / 0.1)
Yoshiro Imamura92322.8 (2.6 / 0.2)
Tomohiro Inoue61612.9 (2.7 / 0.2)
Atsushi Kamimura82002.5 (2.5 / 0.0)
Hiroyuki Kimura195312.9 (2.8 / 0.1)
Hajime Matsuo195412.9 (2.8 / 0.1)
Shoichiro Mikami31103.7 (3.7 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami185643.3 (3.1 / 0.2)
Futoshi Nakamura 61713.0 (2.8 / 0.2)
Yuichi Nishimura172201.3 (1.3 / 0.0)
Kenji Ogiya62404.0 (4.0 / 0.0)
Takuto Okabe102012.1 (2.0 / 0.1)
Ryuji Sato163922.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama62003.3 (3.3 / 0.0)
Minoru Tojo174102.4 (2.4 / 0.0)
Masuya Ueda133412.7 (2.6 / 0.1)
Yudai Yamamoto173902.3 (2.3 / 0.0)