Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki174112.5 (2.4 / 0.1)
Koichiro Fukushima81111.5 (1.4 / 0.1)
Itaru Hirose101101.1 (1.1 / 0.0)
Masaki Iemoto131601.2 (1.2 / 0.0)
Jumpei Iida123412.9 (2.8 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi72513.7 (3.6 / 0.1)
Yoshiro Imamura93213.7 (3.6 / 0.1)
Tomohiro Inoue61903.2 (3.2 / 0.0)
Toru Kakinuma81512.0 (1.9 / 0.1)
Atsushi Kamimura61702.8 (2.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura132712.2 (2.1 / 0.1)
Koei Koya91802.0 (2.0 / 0.0)
Yosuke Kubota41002.5 (2.5 / 0.0)
Hajime Matsuo194122.3 (2.2 / 0.1)
Nobutsugu Murakami72002.9 (2.9 / 0.0)
Koji Murakami1202.0 (2.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 72223.4 (3.1 / 0.3)
Yuichi Nishimura171901.1 (1.1 / 0.0)
Takuto Okabe72113.1 (3.0 / 0.1)
Ryuji Sato143612.7 (2.6 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Minoru Tojo71702.4 (2.4 / 0.0)
Masuya Ueda82202.8 (2.8 / 0.0)
Yudai Yamamoto144213.1 (3.0 / 0.1)
Ryosuke Yamaoka81912.5 (2.4 / 0.1)