Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki215912.8 (2.8 / 0.0)
Koichiro Fukushima121311.2 (1.1 / 0.1)
Itaru Hirose121401.2 (1.2 / 0.0)
Masaaki Iemoto182511.5 (1.4 / 0.1)
Jumpei Iida185523.2 (3.1 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi82713.5 (3.4 / 0.1)
Yoshiro Imamura124413.8 (3.7 / 0.1)
Tomohiro Inoue61903.2 (3.2 / 0.0)
Toru Kakinuma92232.7 (2.4 / 0.3)
Atsushi Kamimura61702.8 (2.8 / 0.0)
Hiroyuki Kimura174012.5 (2.4 / 0.1)
Koei Koya102102.1 (2.1 / 0.0)
Yosuke Kubota61913.4 (3.2 / 0.2)
Hajime Matsuo244421.9 (1.8 / 0.1)
Nobutsugu Murakami133923.2 (3.0 / 0.2)
Futoshi Nakamura 82523.4 (3.1 / 0.3)
Yuichi Nishimura233001.3 (1.3 / 0.0)
Takuto Okabe113313.1 (3.0 / 0.1)
Ryuji Sato204812.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Minoru Tojo133913.1 (3.0 / 0.1)
Masuya Ueda92302.6 (2.6 / 0.0)
Yudai Yamamoto195312.9 (2.8 / 0.1)
Ryosuke Yamaoka92512.9 (2.8 / 0.1)