Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki102812.9 (2.8 / 0.1)
Koichiro Fukushima5611.4 (1.2 / 0.2)
Itaru Hirose6701.2 (1.2 / 0.0)
Masaki Iemoto91201.3 (1.3 / 0.0)
Jumpei Iida81912.5 (2.4 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi52004.0 (4.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura51703.4 (3.4 / 0.0)
Tomohiro Inoue41102.8 (2.8 / 0.0)
Toru Kakinuma4712.1 (1.8 / 0.3)
Atsushi Kamimura3802.7 (2.7 / 0.0)
Hiroyuki Kimura82112.7 (2.6 / 0.1)
Koei Koya4902.3 (2.3 / 0.0)
Yosuke Kubota3602.0 (2.0 / 0.0)
Hajime Matsuo112622.6 (2.4 / 0.2)
Futoshi Nakamura 51723.8 (3.4 / 0.4)
Yuichi Nishimura101001.0 (1.0 / 0.0)
Takuto Okabe61813.2 (3.0 / 0.2)
Ryuji Sato82313.0 (2.9 / 0.1)
Minoru Tojo41002.5 (2.5 / 0.0)
Masuya Ueda31003.3 (3.3 / 0.0)
Yudai Yamamoto93003.3 (3.3 / 0.0)
Ryosuke Yamaoka41413.8 (3.5 / 0.3)