Flag日本 - J2 League
Star

06 10月 2019 - 06:00
2 - 3
Full-Time
参赛次数 : 5889,  摘要 : Yosuke Kubota

球队阵容Show

 Yuto Shirai
 Tomonobu Hiroi
 Masaya Kojima
 Norimichi Yamamoto
 Hisashi Ohashi (86)
 Keita Fujimura
 Taiki Kato
 Masahiro Kaneko (79)
 Shohei Kiyohara
 Giovanni Clunie (79)
 Yuki Kakita
 Kohei Kawata
 Tatsushi Koyanagi
 Kenta Uchida
 Éder Lima
 Yuta Koide
 Shigeru Yokotani
 Kazuhiro Sato (86)
 Shohei Ogura (66)
 Yutaka Soneda
 Yusuke Tanaka (71)
 Peter Utaka

替补名单Show

 Raisei Shimazu (86)
 Masaaki Goto
 Ryoga Ishio
 Takahide Umebachi
 Kyohei Sugiura
 Ren Komatsu (79)
 Ryuhei Oishi (79)
 Iwana Kobayashi
 Kosuke Okanishi
 Hideomi Yamamoto (66)
 Yuto Takeoka (86)
 Hidetaka Kanazono (71)
 Junma Miyazaki
 Kota Mori