Flag日本 - J2 League
Star

27 10月 2019 - 04:00
2 - 3
Full-Time
参赛次数 : 8002,  摘要 : Toru Kakinuma

球队阵容Show

 Ryo Ishii
 Shuhei Tokumoto
 Ryoji Fukui
 Ryohei Okazaki
 Koki Kazama (88)
 Kazumasa Uesato
 Shuto Kawai
 Koya Kazama (86)
 Satoki Uejo
 Shinya Uehara
 Hiroto Yamada
 Kanji Okunuki (74)
 Takaashi Kasahara
 Hiroto Hatao
 Hiroyuki Komoto
 Kazuki Kushibiki
 Toshiki Ishikawa (82)
 Akimi Barada
 Yuta Mikado
 Noriyoshi Sakai
 Ippei Shinozuka
 Juanma Delgado (48)

替补名单Show

 Song-Sun Kim (88)
 Ramon (86)
 Keisuke Tsumita
 Hayata Komatsu
 Ryosuke Ochi
 Yu Tomidokoro
 Keita Tanaka
 Masato Kojima
 Yuki Kato
 Kohei Yamakoshi
 Daisuke Watabe
 David Babunski (82)
 Robin Simović (48)
 Takimitsu Tomiyama (74)