Flag日本 - J2 League
Star

04 11月 2019 - 05:00
0 - 1
Full-Time
参赛次数 : 12356,  摘要 : Masuya Ueda

球队阵容Show

 Keisuke Shimizu
 Yuki Honda
 Kyohei Kuroki
 Marcus Tanaka
 Jun Ando
 Shimpei Fukuoka (86)
 Junior Juninho (86)
 Renan Mota
 Keiya Sento
 Tomoya Koyamatsu
 Kazunari Ichimi
 Kohei Kawata
 Kenta Uchida (91)
 Éder Lima
 Yuta Koide
 Masato Yuzawa
 Ryohei Arai
 Kazuhiro Sato
 Shohei Ogura
 Yutaka Soneda
 Allano Lima (91)
 Peter Utaka (76)

替补名单Show

 Kohei Tomita
 Katsunori Ueebisu
 Nobuhiro Kato
 Yoshihiro Shoji
 Yosuke Yuzawa (86)
 Sergio Escudero (86)
 Takumi Miyayoshi
 Kosuke Okanishi
 Tatsushi Koyanagi (91)
 Shigeru Yokotani
 Yusuke Tanaka (91)
 Hidetaka Kanazono (76)
 Junma Miyazaki
 Koichi Sato