Flag日本 - J2 League
Star

10 11月 2019 - 05:00
2 - 0
Full-Time
参赛次数 : 7681,  摘要 : Koichiro Fukushima

球队阵容Show

 Kohei Kawata
 Kenta Uchida
 Éder Lima
 Yuta Koide
 Masato Yuzawa (67)
 Ryohei Arai
 Kazuhiro Sato
 Shohei Ogura (61)
 Yutaka Soneda
 Allano Lima
 Peter Utaka (88)
 Jon Serantes
 Ryo Hatsuse
 Naoya Kikuchi (84)
 Kojiro Shinohara
 Du-jae Won
 Hirokazu Ishihara
 Jun Suzuki
 Masaru Kato
 Taiga Maekawa
 Koki Kido (59)
 Takayuki Morimoto (77)

替补名单Show

 Kosuke Okanishi
 Tatsushi Koyanagi
 Shigeru Yokotani (61)
 Yusuke Tanaka (88)
 Hidetaka Kanazono (67)
 Junma Miyazaki
 Koichi Sato
 Rikihiro Sugiyama
 Naoki Wako
 Yuki Saneto
 Masayuki Yamada (84)
 Hinata Kida
 Sotan Tanabe (77)
 Riki Matsuda (59)