Flag日本 - J2 League
Star

10 11月 2019 - 07:00
0 - 3
Full-Time
参赛次数 : 7523,  摘要 : Yuichi Nishimura

球队阵容Show

 Ryo Ishii
 Shuhei Tokumoto
 Ryoji Fukui
 Ryohei Okazaki
 Koki Kazama (89)
 Kazumasa Uesato
 Shuto Kawai
 Koya Kazama (78)
 Satoki Uejo
 Shinya Uehara
 Hiroto Yamada (78)
 Katsunori Ueebisu
 Keisuke Shimizu
 Kyohei Kuroki
 Marcus Tanaka
 Shimpei Fukuoka
 Jun Kanakubo (89)
 Yoshihiro Shoji
 Keiya Sento
 Tomoya Koyamatsu
 Kazunari Ichimi (84)
 Takumi Miyayoshi (65)

替补名单Show

 Song-Sun Kim (78)
 Ramon (78)
 Keisuke Tsumita
 Hayata Komatsu
 Ryosuke Ochi (89)
 Yu Tomidokoro
 Keita Tanaka
 Kohei Tomita
 Nobuhiro Kato
 Yusuke Muta
 Junior Juninho (84)
 Renan Mota
 Jungo Fujimoto (89)
 Sergio Escudero (65)